Google+ Θέλουμε πράγματι νά ἀνατρέψουμε τήν κυβέρνησι;
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

Θέλουμε πράγματι νά ἀνατρέψουμε τήν κυβέρνησι;

Image Hosted by ImageShack.us 
Καί γιατί δέν τό κάνουμε;
Ὄχι, ὄχι μὲ ἀπεργίες.
Ὄχι μὲ πορεῖες.

Ὄχι μὲ κλείσιμο δρόμων.
Ὄχι μὲ ἀποκλεισμούς.
Ὄχι μὲ βία.
Ὄχι μὲ καπνογόνα στοὺς ἀναπήρους μας καὶ στοὺς παπποῦδες μας.
Μὲ τὸ ἁπλούστερον, γιὰ τὸ ὁποῖον οὐδεὶς ὁμιλεῖ!
Μὲ τὴν παύσι πληρωμῶν καὶ τὴ ἀποχὴ ἀπὸ τὴν ἐργασία μας γιὰ ὅσο ἀπαιτηθῆ!
Ἀλλὰ βλέπετε, ποιός ἠλίθιος, πού σκοπεύει νά κυβερνήσῃ, θά τολμήσῃ νά μᾶς προτείνῃ κάτι τέτοιο;
Γιατί οὔτε τό ΚΚΕ, οὔτε ἡ Χρυσή Αὐγή, οὔτε ὁ Καμμένος ἀλλά οὔτε κι ὁ τΣΥΡΙΖΑ δέν υἱοθετοῦν ἐπισήμως τήν στάσιν τοῦ «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ»; Μήπως διότι ΟΥΔΕΙΣ ἐξ αὐτῶν οὐσιαστικῶς ἐπιθυμεῖ νά ῥίξῃ τήν κυβέρνησιν; Μήπως διότι ΟΛΟΙ, μά ΟΛΟΙ, εἶναι μέρη τοῦ αὐτοῦ συστήματος πού ἐπιθυμοῦν μόνον νά παίζουν συγκεκριμένους ῥόλους, τούς ὁποίους ὅμως συντόμως θά ἀλλάξουν, μόνον καί μόνον γιά νά μήν χάσουν τήν κουτάλα καί τήν καρδάρα μέ τό μέλι;

Καὶ τέλος πάντων.
Ἄς κάνουν ὅ,τι θέλουν αὐτοί.
Ἐμεῖς τί κάνουμε;
Θέλουμε πράγματι νά ῥίξουμε τήν τωρινή, καθῶς ἐπίσης καί τήν ὅποιαν ἄλλην κυβέρνησιν δέν θά δουλεύῃ ὑπέρ τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων;
Τὸ ἁπλούστερον λοιπὸν ὅπλο μας, τὸ μοναδικό μας ὅπλο, τὸ ὁποῖον οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν δύναται νὰ ἀντιμετωπίσῃ, εἶναι ἡ παύσις πληρωμῶν καὶ ἡ ἐπ΄ ἀόριστον ἀποχὴ ἐκ τῶν ἐργασιῶν μας!!!
Ἐν τάξει.
Θὰ φᾶμε. Θὰ πληρώσουμε τὸ φαγητό μας.
Θὰ πληρώσουμε καὶ τὴν ἐλαχίστη βενζίνη, ποὺ ἀπαιτεῖται, ἰδίως σὲ ὧρες ἀνάγκης.
Θὰ πληρώσουμε καὶ κάτι ψιλά, πρὸ κειμένου νὰ κινηθοῦμε, νὰ ἀναπνεύσουμε καὶ τέλος πάντων νὰ μὴν πεθάνουμε. Ἀλλά…
Ἄς παύσουμε νὰ πληρώνουμε τὰ πάντα! Ἄς στρωθοῦμε λίγες ἡμέρες στὰ σπίτια μας, στὶς πλατεῖες μας, στὰ πάρκα μας, πρὸ κειμένου νὰ παραλύσουμε ἐν τελῶς αὐτὸ τὸ σύστημα τῶν δουλεμπόρων ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὸ νά μεταμορφωθοῦμε ΟΛΟΙ μας σὲ δοῦλοι!!!
Φόρους, ΦΠΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ταμεῖα, δόσεις πρὸς τὸ δημόσιο καὶ γενικῶς ὅλα αὐτὰ ποὺ οὐσιαστικῶς κρατοῦν στὴν θέσι τους τὰ κουδουνισμένα, δὲν πληρώνονται!!!! Σκέτο!!! Γιὰ ὅσο χρειαστῇ!!!
Πόσες ἡμέρες θά ἀντέξουν; Μία; Δύο; Πέντε; Δέκα;
Τὸ πολὺ σὲ δύο ἑβδομάδες θὰ εἶναι μακρινὸ παρελθόν ΟΛΟΙ τους.
Ἀλλά μήπως γιά αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο δέν μᾶς προτρέπουν σέ μίαν τέτοιαν ἀντίδρασιν ὅλοι οἱ παραπάνω; Μήπως γιά αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο, διότι ἀναγνωρίζουν πώς αὐτό εἶναι ἀπό τά μεγαλύτερά μας ὅπλα, δέν θέλουν νά τό μάθουμε καί νά τό ἐκμεταλλευτοῦμε καταλλήλως; Μήπως ἀντιλαμβάνονται πώς ἐπιτρέποντάς μας νά κάνουμε χρήσιν ἑνός τέτοιου μηχανισμοῦ, συντόμως ὅλο αὐτό θά στραφῇ ἐναντίον τους;
Ἕλληνες!
Καιρὸς νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς κανένας δὲν πρόκειται νὰ μᾶς σώσῃ!
Ὅ,τι θὰ κάνουμε θὰ τὸ κάνουμε ΜΟΝΟΙ μας!
Ὅσα θὰ καταφέρουμε, θὰ τὰ καταφέρουμε ΜΟΝΟΙ μας!
Ὅσα θὰ κερδίσουμε, θὰ τὰ κερδίσουμε ΜΟΝΟΙ μας!!!!
Ἡ ἀποχὴ ἐκ τῶν ἐργασιῶν μας, γιὰ μερικὲς ἡμέρες, ὄχι κλείνοντας δρόμους, ἀλλὰ παραμένοντας στὰ τοῦ οἴκου μας, μαζὺ μὲ τὴν παύσιν πληρωμῶν, εἶναι δύο ἀπὸ τὰ μεγαλύτερά μας ὅπλα!
Ἐὰν δὲν κάνουμε χρήσιν τους τώρα, τότε τὰ ἐπόμενα μέτρα θὰ εἶναι ἀκόμη χειρότερα καὶ θὰ προέρχονται ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ σήμερα κάποιοι θεωροῦν ὡς σωτῆρες μας!
Σωτῆρες δὲν ὑπάρχουν! Ἐὰν ἐμεῖς δὲν σώσουμε τοὺς ἑαυτούς μας, οὐδεὶς θὰ μᾶς σώσῃ!
Οἱ μόνοι σήμερα ποὺ ὁμιλοῦν εἶναι οἱ «σωτῆρες» καὶ τὰ παπαγαλάκια.
Ἐὰν θέλουμε νὰ μιλήσουν οἱ Ἕλληνες, ὅπως μόνον αὐτοὶ γνωρίζουν, τότε μία ὁδὸς μᾶς ἀπομένει!
Ἀνάκτησις τῆς ἐλευθερίας μας μὲ μεθόδους ποὺ μόνον ἐλεύθεροι Ἄνθρωποι θὰ ἐπέλεγαν.
Ἀποχὴ ἀπὸ τὴν ἐργασία καὶ παύσις πληρωμῶν.
Τότε νὰ τοὺς δοῦμε πόσα ἀπίδια χώνουν μέσα στοὺς σάκους.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Τὸ κίνημα «δὲν πληρώνω» διόδια καὶ εἰσιτήρια, ἔφθασε ἔως τὸ χαράτσι. Δὲν πῆγε παρὰ κάτω. Εἶναι μία περίεργη ὁμάδα, ποὺ ἔχει κρατήσῃ σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα τὶς δράσεις της, λόγῳ τῶν περιορισμένων ὀπτικῶν της, ἤ λόγῳ τῆς ἐξαρτήσεώς της ἀπὸ τὸ σύστημα. Ἀδιάφορον. Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν οἱ ὁμάδες, κρατικές, παρακρατικές, ἐλεγχόμενες, μὴ ἐλεγχόμενες, κατευθυνόμενες, μὴ κατευθυνόμενες. Τὸ «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ» ὡς στάσις ζωῆς εἶναι αὐτὸ ποὺ τρέμουν καὶ αὐτὸ στὸ ὁποῖον δὲν θὰ ἀναφερθοῦν ποτέ. Δὲν τοὺς συμφέρει διότι μία τέτοια δράσις τοὺς ἀκυρώνει!!!
Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὴν Μεγάλη Βρεττανία καὶ ἀπὸ δράσεις ποὺ ἔστειλαν τὴν Θάτσερ ἐκεῖ ποὺ δὲν περίμενε…
http://filonoi.gr/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο μπορεί να κάνει όποιος το επιθυμεί ακόμα και ανώνυμα και θα δημοσιεύονται όλα αφού πρώτα ελενχθούν απο την διαχείρηση εκτός απο τα υβριστικά και προσβλητικά.Καταγγελίες για συγκεκριμένα ονόματα θα πρέπει να υποβάλονται επώνυμα.Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν φέρουν καμία ευθύνη για σχόλια,αναρτήσεις και ανακοινωσεις που εστάλησαν ή που έγιναν απο τρίτους.