Google+ Απόφαση βόμβα.Οι νομικοί γνωμοδοτούν και αποφασίζουν, η κυβέρνηση κάνει ότι της αρέσει.-Αντισυνταγματική η διαθεσιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων - νέα νομική μελέτη
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013

Απόφαση βόμβα.Οι νομικοί γνωμοδοτούν και αποφασίζουν, η κυβέρνηση κάνει ότι της αρέσει.-Αντισυνταγματική η διαθεσιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων - νέα νομική μελέτη

Image Hosted by ImageShack.usΜία νέα νομική μελέτη όπου καταδεικνύεται η αντισυνταγματικότητα της διαθεσιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων παρουσιάζει σήμερα το Diorismos. Η μελέτη-γνωμοδότηση εκπονήθηκε από τον δικηγόρο - νομικό σύμβουλο Η. Κολλύρη, Διδάκτωρ Διοικητικού Δικαίου Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης Γερμανίας, και παρουσιάζεται προς ενημέρωση όλων των πολιτών. 

Όπως αναφέρει ο κ. Κολλύρης στη μελέτη - γνωμοδότησή του, σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 επιτρέπεται η μετάταξη μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, και η μεταφορά υπαλλήλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως στις περιπτώσεις που οι ανάγκες αυτές προκύπτουν λόγω μεταβολής των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών και των συναφών δραστηριοτήτων τους, όταν διαπιστώνεται μετά τη διενέργεια αξιολόγησης πλεονάζον προσωπικό ή για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
Εν συνεχεία ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης εξέδωσε  την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ.559/8-1-2013 απόφαση του (ΦΕΚ 7/Β/8-1-2013). Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τα κριτήρια και τη διαδικασία μετάταξης και μεταφοράς προσωπικού του δημόσιου τομέα.
Σύμφωνα εξάλλου με το «Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012» (ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ), σελ. 8: «Αποδοχές στον δηµόσιο τοµέα και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων - Η Κυβέρνηση δηµοσιεύει και επικαιροποιεί σε τριµηνιαία βάση τα µεσοπρόθεσµα σχέδιά της για στελέχωση ανά τµήµα για την περίοδο µέχρι το 2015, σύµφωνα µε τον κανόνα "µία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις από την υπηρεσία". Ο κανόνας προσλήψεων/αποχωρήσεων από την υπηρεσία ισχύει ως προς την γενική κυβέρνηση ως σύνολο. Τα σχέδια στελέχωσης θα πρέπει να συµβαδίζουν µε τον στόχο της µείωσης των θέσεων στο δηµόσιο κατά 150 χιλιάδες ανάµεσα στο τέλος του 2010  και το τέλος του 2015.
Εάν παραστεί ανάγκη η Κυβέρνηση θα θεσπίσει προσωρινό πάγωµα των προσλήψεων.  Το προσωπικό το οποίο µετατίθεται στην Κυβέρνηση είτε από κρατικές επιχειρήσεις είτε από άλλους φορείς υπό αναδιάρθρωση θα θεωρείται ως νέα πρόσληψη.  Το ίδιο ισχύει για το προσωπικό το οποίο έχει τεθεί σε εργασιακή εφεδρεία και το οποίο µετατίθεται σε άλλους κυβερνητικούς φορείς µετά από λεπτοµερή εξέταση των επαγγελµατικών τους προσόντων από τον ΑΣΕΠ βάσει των δικών του τακτικών κριτηρίων αξιολόγησης. Η συνολική είσοδος στις επαγγελµατικές σχολές (π.χ,  στρατιωτικές και αστυνοµικές ακαδηµίες)  ελαττώνεται σε επίπεδο που να συνάδει προς τα πλάνα προσλήψεων.
Τα προγράµµατα στελέχωσης ανά Υπουργείο και ανά κάθε οµάδα δηµοσίων φορέων θα περιλαµβάνουν αυστηρότερους κανόνες για το προσωρινό προσωπικό,  την ακύρωση κενών θέσεων εργασίας και την ανακατανοµή του προσωπικού µε προσόντα σε χώρους προτεραιότητας και λαµβάνουν υπόψιν τους την παράταση των ωρών εργασίας στον δηµόσιο τοµέα. Τα πλάνα στελέχωσης και τα µηνιαία δεδοµένα περί των µετακινήσεων του προσωπικού (προσλήψεις, αποχωρήσεις,  µεταθέσεις µεταξύ φορέων) των διαφόρων κυβερνητικών υπηρεσιών δηµοσιοποιούνται στο διαδίκτυο [µηνιαία έναρξη τον Μάρτιο του 2012]. 15.000  χιλιάδες άτοµα πλεονάζοντος προσωπικού µετατίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντός του 2012 σε σχέση µε τον προσδιορισµό φορέων ή µονάδων που κλείνουν ή ελαττώνονται σε µέγεθος».
Η αξιολόγηση-μοριοδότηση εκάστου υπαλλήλου συνδέεται λοιπόν καταφανως άμεσα με το ζήτημα της «κινητικότητας» η οποία μπορεί να οδηγήσει σε απολύσεις των δημοσίων υπαλλήλων, κάτι που προκύπτει τροπον τινά αυτόματα από τη διεθνή υποχρέωση που έχει αναλάβει η χώρα, σε συνδυασμό με τον ήδη εκδοθέντα ως άνω νόμο. Τούτο επιβεβαιώνεται εξάλλου και από τη δήλωση του τέως Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κου Ρέππα ότι οι απολύσεις θα είναι αποτέλεσμα μιας μεταρρύθμισης στο κράτος, ύστερα από αξιολόγηση των υπαλλήλων.
Από όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι στις σχετικές συζητήσεις που προηγήθηκαν με την τρόικα προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι παραπάνω διατάξεις πιθανότατα δεν ετέθη καν η ειδοποιός διαφορά και το κριτήριο πρόσληψης που είναι ο διαγωνισμός (και δη ο γραπτός) που αποτελεί τον υπέρτατο τρόπο αξιολόγησης κατά την είσοδο στη δημόσια διοίκηση. Με τον ίδιο τρόπο και επειδή ο λόγος γίνεται για αποχώρηση από τη δημόσια διοίκηση έπρεπε σαφέστατα να έχει τεθεί και να έχει ληφθεί υπόψη το κριτήριο αυτό και ιδιαίτερα από το Υπουργείο.
Διαβάστε ολόκληρη τη νομική μελέτη - γνωμοδότηση για την αντισυνταγματικότητα του μέτρου της διαθεσιμότητας των δημόσιων υπαλλήλων  εδώ
 Πηγή diorismos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο μπορεί να κάνει όποιος το επιθυμεί ακόμα και ανώνυμα και θα δημοσιεύονται όλα αφού πρώτα ελενχθούν απο την διαχείρηση εκτός απο τα υβριστικά και προσβλητικά.Καταγγελίες για συγκεκριμένα ονόματα θα πρέπει να υποβάλονται επώνυμα.Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν φέρουν καμία ευθύνη για σχόλια,αναρτήσεις και ανακοινωσεις που εστάλησαν ή που έγιναν απο τρίτους.