Google+ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ-ΣΚΛΗΡΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΤΟΝ ΕΟΠΠΥ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ-ΣΚΛΗΡΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΤΟΝ ΕΟΠΠΥ

108 άρθρα, ένα νέο μίνι μνημόνιο, απο αυτά τα μέτρα που ΔΕΝ θα έπαιρναν.

Το νέο success story της κυβέρνησης.

 πολυνομοσχεδιο,απολυσεις,νεα μετρα,καταργησεις

  

Ανοίγει διάπλατα ο δρόμος των απολύσεων στο Δημόσιο. 

Εντάσσεται ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ο φόρος πολυτελείας.

Τα μέτρα που αφορούν τον ΕΟΠΥΥ (επιστροφές από τις κλινικές κ.λπ.).

Περιλαμβάνεται και η απελευθέρωση στο πλαφόν αποζημίωσης δημοσίων υπαλλήλων, που αφορά τους απολυμένους της ΕΡΤ. 

Εμπεριέχονται επίσης διατάξεις για την τροποποίηση είσπραξης δημοσίων εσόδων και ο νέος τρόπος καθορισμού του κατώτατου μισθού.

Κατάργηση θέσεων σε Υπουργεία- Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  Επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα σε Υπουργεία, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 Κατάργηση των σχολικών φυλάκων (2.000 άτομα), καθώς και την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας (3.500 άτομα). Όπως προβλέπεται, οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας μεταφέρονται στην ΕΛ.ΑΣ. Από το κείμενο του νομοσχεδίου καθίσταται σαφές ότι οι επόμενες απολύσεις θα γίνουν με υπουργικές αποφάσεις καθώς εξουσιοδοτούνται πλέον οι αρμόδιοι Υπουργοί για να προβαίνουν στις κατά περίπτωση ενέργειες.

 Στο Πολυνομοσχέδιο προβλέπονται επίσης.


-Κατάργηση ειδικότητας σχολικών φυλάκων
-Κατάργηση θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας
-Οι κάτωθι ειδικότητες των αντίστοιχων κλάδων και κατηγοριών του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και το σύνολο των κατεχόμενων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων καταργούνται:

1.    ΠΕ12.12 - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ  
2.    ΠΕ14.01 – ΙΑΤΡΟΙ     
3.    ΠΕ14.02 – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ     
4.    ΠΕ14.03 – ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ     
5.    ΠΕ14.06 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ     
6.    ΠΕ17.09 - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ     
7.    ΠΕ17.13 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ     
8.    ΠΕ18.01 - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ     
9.    ΠΕ18.04 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ     
10.    ΠΕ18.05- ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ     
11.    ΠΕ18.07 - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ     
12.    ΠΕ18.08 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ     
13.    ΠΕ18.09 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ     
14.    ΠΕ18.10 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ     
15.    ΠΕ18.11 – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ     
16.    ΠΕ18.20 – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ     
17.    ΠΕ18.21 - ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ     
18.    ΠΕ18.24 – ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ     
19.    ΠΕ18.25 – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ     
20.    ΠΕ18.26 – ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
21.    ΠΕ18.27 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ     
22.    ΠΕ18.29 – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ     
23.    ΠΕ18.33 – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ     
24.    ΠΕ18.37 - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ     
25.    ΠΕ18.39 - ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ     
26.    ΠΕ34 – ΙΤΑΛΙΚΗΣ     
27.    ΠΕ40 – ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ     
28.    ΤΕ01.08 - ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ     
29.    ΤΕ01.10 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ     
30.    ΤΕ01.11 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ     
31.    ΤΕ01.12 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ     
32.    ΤΕ01.14 - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ     
33.    ΤΕ01.19 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ     
34.    ΤΕ01.20 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ     
35.    ΤΕ01.25 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ     
36.    ΤΕ01.26 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ     
37.    ΤΕ01.29 - ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ
38.    ΤΕ01.30 - ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ – ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ     
39.    ΤΕ01.31 - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ     
40.    ΔΕ01.01 – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ     
41.    ΔΕ01.02 – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ     
42.    ΔΕ01.04 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ     
43.    ΔΕ01.05 – ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ     
44.    ΔΕ01.08 – ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ     
45.    ΔΕ01.10 - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ     
46.    ΔΕ01.11 - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)     
47.    ΔΕ01.12 – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ     
48.    ΔΕ01.13 – ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ     
49.    ΔΕ01.14 - ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ     
50.    ΔΕ01.15 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ     
51.    ΔΕ01.16 - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ     
52.    ΔΕ01.17 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ   
Το προσωπικό των καταργούμενων ειδικοτήτων τίθεται σε διαθεσιμότητα, από την 22η Ιουλίου 2013.

Τελος στις αποφάεις για τους συμβασιούχους.

 Οσες αγωγές είναι εκκρεμείς και έχουν προσδιοριστεί μετά την 1.11.2013 εκδικάζονται υποχρεωτικά, έπειτα από κλήση οποιουδήποτε διαδίκου, σε διαφορετική περίπτωση αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί. Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων οι οποίες όπως επισημαίνεται εφόσον δεν εκδικαστούν μέχρι 1.11.2013, «παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής».

Παράλληλα καταργείται το άρθρο 732 Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας το οποίο είχε θεσπισθεί κυρίως για "κραυγαλέες" περιπτώσεις άκυρων απολύσεων π.χ. εγκύων και αφορούσε βασικά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
Σύμφωνα με τα όσα προέβλεπε το άρθρο «Σε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότη ως προς την αποδοχή της εργασίας του εργαζομένου, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο την προσωρινή απασχόληση του εργαζόμενου μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής για την κύρια υπόθεση».

Κατώτατος μισθός.

 Το τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, θα ξεκινά η διαδικασία με την οποία θα ορίζεται το ύψος του κατώτατου μισθού, σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου της Κυβέρνησης.
 Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται το τελευταίο δεκαπενθημέρου του Ιουνίου. Ο υπουργός Εργασίας αφού λάβει υπόψη του το πόρισμα της διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων, εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα εκδίδει την απόφαση με την οποία θα καθορίζεται ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών.

 Για την εκταμίευση της δόσης, το πολυνομοσχέδιο πρέπει να έχει ψηφιστεί έως τις 19 Ιουλίου, ενώ μέσα σε αυτό το διάστημα, θα πρέπει να έχουν περάσει όλες οι εφαρμοστικές διατάξεις και οι υπουργικές αποφάσεις που σχετίζονται με τα προαπαιτούμενα.

 Δείτε όλο το πολυνομοσχέδιο εδώ 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο μπορεί να κάνει όποιος το επιθυμεί ακόμα και ανώνυμα και θα δημοσιεύονται όλα αφού πρώτα ελενχθούν απο την διαχείρηση εκτός απο τα υβριστικά και προσβλητικά.Καταγγελίες για συγκεκριμένα ονόματα θα πρέπει να υποβάλονται επώνυμα.Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν φέρουν καμία ευθύνη για σχόλια,αναρτήσεις και ανακοινωσεις που εστάλησαν ή που έγιναν απο τρίτους.