Google+ Οι εργαζόμενοι του δήμου Βριλησσίων ΞΑΝΑ αγωνίζονται για το δικαίωμα στην εργασία.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Πέμπτη 11 Απριλίου 2013

Οι εργαζόμενοι του δήμου Βριλησσίων ΞΑΝΑ αγωνίζονται για το δικαίωμα στην εργασία.

Ο δήμος Αγιάς στην Λάριρα πριν λίγες ημέρες,τώρα τα βριλήσσια. > πατήστε εδώ
Η δημοτική αρχή του δήμου Βριλησσίων έχει βαλθεί να δώσει τον οδοκαθαρισμό σε ιδιώτες,μετά θα έχουν σειρά τα σκουπίδια, μετά ποιός ξέρει..
Και επειδή σειρά έχουν πολλοί άλλοι δήμοι μήπως πρέπει να οργανωθούμε λίγο και σε ποιό συλλογικό επίπεδο;  


 
Για να τα πάρουμε τα πράγματα απο την αρχή ας θυμηθούμε τι έλεγε η δημοτική αρχή στις 13-10-2011 για τους υπαλλήλους καθαριότητας 

 "Θετικά σχόλια από τα ΜΜΕ για την καθαριότητα στα Βριλήσσια
Με τα πλέον θετικά σχόλια αναφέρονται τα ΜΜΕ για την εικόνα που παρουσιάζει η πόλη μας σχετικά με το θέμα των σκουπιδιών που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας της απεργίας των υπαλλήλων στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων. Από την πρώτη στιγμή φάνηκε η άριστή σχέση και η πολύ καλή συνεργασία που έχουν μεταξύ τους η διοίκηση του Δήμου Βριλησσίων και οι εργαζόμενοι στο σύνολό τους και ειδικότερα στην Υπηρεσία Καθαριότητας. Με σοβαρότητα και η υπευθυνότητα οι υπάλληλοι του δήμου που έχουν επωμιστεί το έργο της καθαριότητας στην πόλη μας προβαίνουν σε αποκομιδή των απορριμμάτων από τους κάδους προκειμένου να διατηρήσουν τα Βριλήσσια καθαρά και να προστατεύσουν την δημόσια υγεία. Παράλληλα όμως θα πρέπει και εμείς οι κάτοικοι να συμβάλλουμε στο μέτρο του εφικτού στην προσπάθεια αυτή με το να μην εναποθέτουμε επιπλέον απορρίμματα στους ειδικούς κάδους κατά την διάρκεια της απεργίας. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι έτσι ώστε η πόλη μας να παραμένει καθαρή για εμάς και τα παιδιά μας."  http://www.neapnoi.gr/component/content/article/53-2011-10-13-07-10-45


Δεκέμβριος 2012

Ο Σύλλογος εργαζομένων του Δήμου Βριλησσίων προσφεύγει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κατά της απόφασης για ιδιωτικοποίηση του οδοκαθαρισμού

Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Βριλησσίων
Προσφυγή κατά της απόφασης 159/19-11-2012 του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων.
"O Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Βριλησσίων, προσφεύγει κατά της απόφασης 159/19-11-2012 του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων, που αφορά στη "δυνατότητα σύναψης σύμβασης κατόπιν διαγωνισμού για τον οδοκαθαρισμό της πόλης με κόστος 180.000 ευρώ, λόγω αναμενόμενης συνταξιοδότησης υπαλλήλων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας καθώς και της απαγόρευσης νέων προσλήψεων, όπως και του περιορισμού του αριθμού πρόσληψης εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (8μηνα) με βάση το Ν 4093/2012".

Ο Σύλλογος Εργαζομένων υποστηρίζει ότι δεν ευσταθεί η τεκμηρίωση της Διοίκησης που προφασίζεται πιθανή έλλειψη προσωπικού, δεδομένου ότι:
α) Οι αναμενόμενες συνταξιοδοτήσεις δεν είναι τόσες ώστε να επηρεάσουν την καλή λειτουργία της υπηρεσίας. (ακόμη δεν έχει υποβληθεί καμία αίτηση για συνταξιοδότηση από την συγκεκριμένη υπηρεσία)

β) Ο σχεδιασμός των υπηρεσιών οδοκαθαρισμού γινόταν χωρίς να γνωρίζουμε τον τελικό αριθμό των εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (8μηνα) αφού τα τελευταία χρόνια ενέκριναν μικρότερο αριθμό από αυτόν που ζητούσαμε. 

γ) H υπηρεσία καθαριότητας σαφώς μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πόλης με το υπάρχον προσωπικό, εξάλλου πρόκειται για υπηρεσία ανταποδοτικού χαρακτήρα, και υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσής της ώστε να ανταποκρίνεται στο έργο της. Σε μια τόσο δύσκολη οικονομικά περίοδο, η επιλογή να εκχωρηθεί ο οδοκαθαρισμός σε ιδιώτη, δεν αποδεικνύεται προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών.
Με βάση όλα τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι: η σύναψη από τον Δήμο Βριλησσίων σχετικής σύμβασης για τον οδοκαθαρισμό της πόλης, λόγω «… αναμενόμενης συνταξιοδότησης υπαλλήλων ….» της αντίστοιχης υπηρεσίας του Δήμου, είναι παντελώς αβάσιμη αφού δεν υποστηρίζεται από ουδεμία σχετική αναφορά των αντιστοίχων υπηρεσιών του Δήμου. 
Οι διοικήσεις του Δήμου Βριλησσίων, αν και έβλεπαν την ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της πόλης την τελευταία 20ετία (1990: 15.000 κάτοικοι, 2010: 40.000 κάτοικοι), ουδέποτε προγραμμάτισαν την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την υπηρεσία καθαριότητας, αλλά κάλυπταν σποραδικά τις ανάγκες με έκτακτο προσωπικό. Έτσι η οικονομική κρίση βρήκε τον Δήμο Βριλησσίων με μειωμένο προσωπικό, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου.
Ο οδοκαθαρισμός των Βριλησσίων είναι εφικτός με το υπάρχον προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας και τον υπάρχοντα μηχανολογικό εξοπλισμό (απορροφητικά σάρωθρα), λαμβανομένων βεβαίως υπ’ όψιν των δεινών οικονομικών τόσο της χώρας όσο και των Ο.Τ.Α. εν γένει. Είναι αδιανόητη η διάθεση ενός τόσο σημαντικού ποσού (180.000 €) για υπηρεσίες οδοκαθαρισμού από ιδιώτες, όταν η χώρα μας διέρχεται την βαθύτερη και δεινότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 60 ετών. 
Ο Δήμος Βριλησσίων θα μπορούσε κάλλιστα να διαθέσει μέρος των χρημάτων αυτών για την προμήθεια νέου μηχανολογικού εξοπλισμού για την υπηρεσία καθαριότητας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό αυτής και την βελτίωση της αποδοτικότητάς της. 
Ακόμη θα μπορούσε να ανακουφίσει τους πολίτες των Βριλησσίων σημαντικά με αντίστοιχη μείωση των δημοτικών τελών, στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας της υπηρεσίας καθαριότητας.
O Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Βριλησσίων, είναι αντίθετος σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών του Δήμου και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την υπεράσπιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
H προσφυγή κατατίθεται κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Βριλησσίων".
 Η Πρόεδρος: Βασιλική Χαλκιά   Ο Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Μήτσης 

 
Απρίλιος 2013
 Με την ομόφωνη απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης, επαναδιατυπώνουμε την αντίθεσή μας
στις προσπάθειες ιδιωτικοποιήσης, υπηρεσιών του Δήμου μας.
Δηλώνουμε ότι παραμένουμε σταθεροί στον αγώνα μας για την υπεράσπιση του δημόσιου και κοινωνικού
χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Διατυπώνουμε ομόφωνα και ξεκάθαρα τη θέση μας:
Oι εργαζόμενοι του Δήμου Βριλησσίων δεν αποπροσανατολίζονται και δεν υπονομεύονται.
Επιβεβαιώνουμε ομόφωνα και αγωνιστικά ότι θα σταθούμε απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια απαξίωσης
και σταδιακής διάλυσης των υπηρεσιών του Δήμου, που θα προκληθεί από την έλλειψη μόνιμου προσωπικού.
Η αδυναμία ή η άρνηση της διοίκησης να στελεχώσει τις υπηρεσίες μας με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό
έχει δημιουργήσει εδώ και χρόνια ένα καθεστώς ανασφάλειας για πολλούς συναδέλφους μας.
Το αυτονόητο δικαίωμα στην εργασία γινόταν και γίνεται και σήμερα, μοχλός πολιτικής ομηρίας και αυτό
θα το αντιμετωπίσουμε με ενότητα και αλληλεγγύη.
Ζητούμε ΟΜΟΦΩΝΑ πρόσληψη και διασφάλιση ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ που θα καλύψει τις ανάγκες των
υπηρεσιών στις οποίες παρουσιάζονται σοβαρές ελλείψεις, ώστε να διασφαλιστούν ποιοτικές παρεχόμενες
υπηρεσίες στους δημότες μας.
Τονίζουμε ότι η σταδιακή ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών των δήμων - αφού δεν διατίθενται πλέον χρήματα
από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά μόνο από ευρωπαϊκά προγράμματα - και η αδυναμία πρόσληψης
προσωπικού, μας παρουσιάζονται σχεδιασμένα ως μονόδρομος.
Γνωρίζουμε ότι δεν είναι έτσι και δεν πρόκειται να αφήσουμε τα σχέδια αυτά να υλοποιηθούν.
Θα είμαστε απέναντι σε όποια απόπειρα ανάθεσης υπηρεσιών του Δήμου μας σε ιδιώτη.
Θα είμαστε απέναντι σε όποια προσπάθεια οδηγεί τις υπηρεσίες καθαριότητας στα χέρια των
επιχειρηματικών συμφερόντων. Η θέση μας αυτή υπαγορεύεται από τη διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος
και αιτιολογείται πλήρως από την ακολουθούμενη πολιτική δεκαετιών με γνώμονα την επένδυση σε ειδικευμένο
προσωπικό και μηχανολογικό εξοπλισμό εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Όποιος πιστεύει ότι οι επιχειρηματίες και οι μπροστάρηδές τους, κόπτονται για τους πολίτες και ότι η ανάθεση
της καθαριότητας στην ιδιωτική πρωτοβουλία θα ελαφρύνει το κόστος της αποκομιδής, είναι τουλάχιστον αφελής.
Μία τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε, σε απαξίωση τον τεράστιο μηχανολογικό εξοπλισμό στον οποίο έχουν
επενδύσει οι Δήμοι με χρήματα των δημοτών τους. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε απώλεια θέσεων εργασίας
με απολύσεις και σε αύξηση των ανταποδοτικών τελών που πληρώνουν οι δημότες.
Θα είμαστε απέναντι σε όποια προσπάθεια κατάργησης των κοινωνικών δομών των δήμων και
αντικατάστασή τους από το νέο εφεύρημα των κοινωνικών συνεταιρισμών, στους οποίους σταδιακά
επιχειρούν να μεταφέρουν την λειτουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, αφού πρώτα φροντίσουν
να απαξιωθεί πλήρως στα μάτια της κοινής γνώμης ο «κατάπτυστος» δημόσιος υπάλληλος.
Ο εργαζόμενος δηλαδή ο οποίος στη συνέχεια θα συγκαταλέγεται στη «συμπαθή κατηγορία» των ανέργων
και θα αξιοποιείται ως «εθελοντής» που απλά χαρτζιλικώνεται στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς ή καλύπτει
κενά στις υπηρεσίες του δημοσίου ως «εθελοντής συνταξιούχος».
Οι εργαζόμενοι στον Δήμο Βριλησσίων θα μείνουμε σταθεροί και ενωμένοι στην υπεράσπιση του δικαίωματος
στην ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ που παρέχει Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.
Η εξασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
δεν είναι ζήτημα μόνο των εργαζομένων, αφορά την κοινωνία και τους πολίτες,
τους κοινωνικούς φορείς και τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Μας αφορά όλους !
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
H Πρόεδρος
Βίκυ Χαλκιά
Ο Γεν. Γραμματέας
Νίκος Μήτσης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο μπορεί να κάνει όποιος το επιθυμεί ακόμα και ανώνυμα και θα δημοσιεύονται όλα αφού πρώτα ελενχθούν απο την διαχείρηση εκτός απο τα υβριστικά και προσβλητικά.Καταγγελίες για συγκεκριμένα ονόματα θα πρέπει να υποβάλονται επώνυμα.Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν φέρουν καμία ευθύνη για σχόλια,αναρτήσεις και ανακοινωσεις που εστάλησαν ή που έγιναν απο τρίτους.