Google+ Δευτεροβάθμια δεξαμενή «εξόδου»
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013

Δευτεροβάθμια δεξαμενή «εξόδου»

Εκτός των υπαλλήλων των ΟΤΑ και εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα έως το τέλος του χρόνου

 
Εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (κατά κύριο λόγο καθηγητές Πληροφορικής, αποσπασμένοι, όσοι έχουν ελάχιστες ώρες διδασκαλίας στα σχολεία και όσοι είναι συστηματικά απόντες από τα καθήκοντά τους) αλλά και διοικητικοί-οικονομικοί υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που εργάζονται στις κεντρικές υπηρεσίες δήμων και περιφερειών, αλλά και σε δημοτικές επιχειρήσεις, θα αποτελέσουν τη βασική δεξαμενή των 25.000 υπαλλήλων του Δημοσίου που θα υπαχθούν στο καθεστώς κινητικότητας-διαθεσιμότητας έως τα τέλη του χρόνου.
Οπως σχεδιάζεται, μόνο από το χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκαίδευσης θα μετακινηθούν σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, αφού μεσαλαβήσει τουλάχιστον ένας χρόνος διαθεσιμότητας, τουλάχιστον 5.000 εκαιδευτικοί, ενώ άλλοι 7.000 θα προέλθουν από τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Μάλιστα για το πρώτο «κύμα» διαθεσιμότητας, που αναμένεται να μπει σε εφαρμογή κατ' απαίτησιν της τρόικας μετά τον Ιούνιο και θα αφορά τους πρώτους 12.500 διαθεσίμους μόνο από το χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προσδιορίζονται στους 2.700, ενώ άλλοι 4.300 θα υπαχθούν στο δεύτερο «κύμα» κινητικότητας-διαθεσιμότητας που θα ισχύσει από τα τέλη του 2013.
Στο σχέδιο νόμου του Αντ. Μανιτάκη, που θα δοθεί αύριο στους εκπροσώπους των κομμάτων που απαρτίζουν την κυβέρνηση, θα καθορίζονται και τα κριτήρια με βάση τα οποία θα εφαρμοστεί η διαθεσιμότητα στο Δημόσιο. Σε διατάξεις του σχεδίου νόμου θα ορίζονται ως βασικά κριτήρια τα τυπικά προσόντα ενός υπαλλήλου, η εργασιακή του εμπειρία, το αν είναι πειθαρχικά υπόλογος και για ποιο παράπτωμα, ενώ θα θεσπίζονται κοινωνικά κριτήρια για τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που πρόκειται να οδηγηθούν σε διαθεσιμότητα. Το βασικότερο κριτήριο όμως θα αφορά τον τρόπο πρόσληψης ενός υπαλλήλου στο Δημόσιο: εάν δηλαδή προσελήφθη με αξιοκρατικές διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ ή από το παράθυρο.
Για κάθε ένα από τα κριτήρια θα θεσπίζεται μοριοδότηση με αύξοντα αριθμό και έτσι όσοι θα λάβουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα οδηγούνται σε διαθεσιμότητα. Μάλιστα ένα μέρος από αυτούς, αφού παρέλθει ο χρόνος της διαθεσιμότητας, θα απολύονται εφ' όσον δεν θα έχουν βρεθεί οργανικές θέσεις τις οποίες θα πρέπει να καλύψουν σε διάφορες υπηρεσίες.
Με βάση τα κριτήρια κινδυνεύουν να κριθούν διαθέσιμοι οι έχοντες χαμηλά τυπικά προσόντα (δηλαδή απολυτήρια Γυμνασίου και Λυκείου αλλά και ΤΕΙ), όσων η εργασιακή τους εμπειρία είναι ελλιπής (θα εξεταστούν οι θέσεις που κατείχαν, ο υπηρεσιακός τους φάκελος, η αποδοτικότητα αλλά και η αναγκαιότητα, βάσει των νέων οργανογραμμάτων, της θέσης που σήμερα κατέχουν), όσοι είναι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και δεν υπάγονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, όσοι βαρύνονται με πειθαρχικά παραπτώματα ή ποινικά αδικήματα, ανεξαρτήτως εάν έχει τελεσιδικήσει η υπόθεσή τους, και φυσικά όσοι κρίθηκαν υπεράριθμοι με τα νέα οργανογράμματα στα υπουργεία.
Το βασικότερο όμως κριτήριο είναι ο τρόπος πρόσληψης στο Δημόσιο. Ετσι ακόμη και αυτοί που προσελήφθησαν με νομότυπες διαδικασίες (π.χ. με το νόμο της Βάσως Παπανδρέου το 2002, οπότε μονιμοποιήθηκαν αρκετοί συμβασιούχοι, ή με το Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου, μέσω του οποίου μονιμοποιήθηκαν το 2005 περίπου 33.000 συμβασιούχοι) θα έχουν προτεραιότητα να υπαχθούν σε διαθεσιμότητα, σε αντίθεση με όσους προσελήφθησαν μέσω ΑΣΕΠ ή με το σύστημα των μορίων.

Πηγή enet.gr

Δείτε ακόμα:

Ποιός άλλος έχει σειρά...; για ανάπτυξη;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο μπορεί να κάνει όποιος το επιθυμεί ακόμα και ανώνυμα και θα δημοσιεύονται όλα αφού πρώτα ελενχθούν απο την διαχείρηση εκτός απο τα υβριστικά και προσβλητικά.Καταγγελίες για συγκεκριμένα ονόματα θα πρέπει να υποβάλονται επώνυμα.Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν φέρουν καμία ευθύνη για σχόλια,αναρτήσεις και ανακοινωσεις που εστάλησαν ή που έγιναν απο τρίτους.